ILQAR PRODUCTION

Maraqlı sözlər Düşün
1) Heç kəs heç vaxt unudulmayacaq2) Cəhənnəmdə od olmur, odu insanlar cəhənnəmə özləri ilə gətirərlər.3) Paxıl adamla dostluq etməkdən uzaq ol. Çünki, paxıl şəxs möhtac olduğun şeyi səndən əsirgəyər.4) Dünya yaranandan paltar dayişir. Amma qadın yox.5) Cavanlıqdan qocalığa güc saxla, savaş ...
18 янв 2011 {488 просмотров}BU SAYTDA SİZİ GÖRMƏYİMİZƏ ÇOX ŞADIQ.SİZƏ XOŞ İSTİRAHƏTLƏR.